Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere håndboldspiller i AAB
30. Nov 2017
Ove Markussen fylder 70 år - Ove er tidligere formand i AAB, samt en AABs bedste fodboldspillere - også god til badminton og håndbold. Hjælper stadig med...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogo guld


Generalforsamling
Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.15

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer –
tilmelding til Alf 21213585 senest 7/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. a. Formandens beretning:
b. Fodboldudvalgets beretning:
c. Badmintonudvalgets beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag

5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Knudsen og Randi Jensen
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Kjeld Nielsen
Valg af revisor: Ove Markussen

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Markussen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode

7. Valg af redaktør for hjemmeside:
Alf Jørgensen og Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen,
Ann-Sofie Markussen og André Berlin

8. Fastsættelse af kontingent:

9. Eventuelt:

 

 

Generalforsamling AAB Støttan

Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.00

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer – tilmelding
til Alf 21213585 senest 6/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. Formandens beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag:

5. a. Valg af kasserer Bettina Pedersen
b. Valg af bestyrelsessuppleant: Lone Jørgensen
c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: Hans H. Myhre udgået
6 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer:

7. Eventuelt