ResponsiveMenuFix

Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

30. Nov 2017
Ove Markussen fylder 70 år - Ove er tidligere formand i AAB, samt en AABs bedste fodboldspillere - også god til badminton og håndbold. Hjælper stadig med vores loppemarked. Æresmedlem i AAB
11. Nov. 2017
Damefodboldtræner og leder Steffen Munch fylder 60 år
1. Juli 2017

Lone...

Mere

Kommende Begivenheder

Tor 08/ 02 kl. 19:00 - 21:00
Generalforsamling AAB
Søn 11/ 02 kl. 10:00 - 11:00
Fastelavn for alle - Borgerforeningen arr.

Login

aablogo guld


Generalforsamling
Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.15

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer –
tilmelding til Alf 21213585 senest 7/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. a. Formandens beretning:
b. Fodboldudvalgets beretning:
c. Badmintonudvalgets beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag

5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Knudsen og Randi Jensen
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Kjeld Nielsen
Valg af revisor: Ove Markussen

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Markussen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode

7. Valg af redaktør for hjemmeside:
Alf Jørgensen og Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen,
Ann-Sofie Markussen og André Berlin

8. Fastsættelse af kontingent:

9. Eventuelt:

 

 

Generalforsamling AAB Støttan

Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.00

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer – tilmelding
til Alf 21213585 senest 6/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. Formandens beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag:

5. a. Valg af kasserer Bettina Pedersen
b. Valg af bestyrelsessuppleant: Lone Jørgensen
c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: Hans H. Myhre udgået
6 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer:

7. Eventuelt