ResponsiveMenuFix

Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

1. Juli 2017
Lone Jørgensen fylder 60 år lørdag 1. juli. Lone er tidligere badminton og fodboldspiller, samt motionsdeltager. Fast medhjælper ved ALLE AABs arrangementer
15. Maj 2017

Nini Hansen - stærk målvogter i fodbold fylder 30 år
2. April 2017
Jørgen Sode - badmintonformand i AAB i mange år...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogo guld


Generalforsamling
Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.15

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer –
tilmelding til Alf 21213585 senest 7/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. a. Formandens beretning:
b. Fodboldudvalgets beretning:
c. Badmintonudvalgets beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag

5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Knudsen og Randi Jensen
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Kjeld Nielsen
Valg af revisor: Ove Markussen

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Markussen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode

7. Valg af redaktør for hjemmeside:
Alf Jørgensen og Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen,
Ann-Sofie Markussen og André Berlin

8. Fastsættelse af kontingent:

9. Eventuelt:

 

 

Generalforsamling AAB Støttan

Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.00

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer – tilmelding
til Alf 21213585 senest 6/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

2. Formandens beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag:

5. a. Valg af kasserer Bettina Pedersen
b. Valg af bestyrelsessuppleant: Lone Jørgensen
c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: Hans H. Myhre udgået
6 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer:

7. Eventuelt