Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

Glorværdig start

Håndboldspillet i Aarsballe Boldklub kom til verden ved generalforsamlingen april 1955, hvor det blev besluttet at begynde håndbold for damer. Og netop damehåndbold skulle vise sig senere at blive den gren, af hvilken AaB har hentet de mest glorværdige resultater. Når man nævner håndbold i Aarsballe, kommer man ganske per instinkt til at nævne Anker Hågensen, og det var nemlig Anker Hågensen, der var initiativtager til håndboldafdelingens oprettelse.

En legende

Anker er en legende indenfor håndbold i AaB, hans utrættelige og ambitiøse arbejde var en direkte årsag til, at håndboldspillet eksisterere i AaB. Hver gang man så Anker med fuld fart på sin knallert, kunne man være sikker på, at han var på vej til håndboldtræning, eller måske skulle et pigehold af sted til kamp et eller andet sted på øen. Utallige er de gange, hvor Anker før en kamp kom med denne udtalelse: "Hvis I vinder idag, får I allesammen sodavand og is." Og mange gange hændte det, skønt børnene havde tabt, at Anker alligevel spenderede sodavand og is. Desværre sluttede Anker Hågensens løbebane i AaB meget tragisk, hans store arbejde for klubben taget i betragtning. I slutningen af 1970 opstod uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og Anker Hågensen af grunde, vi ikke skal trække frem her. Parterne kom til at stå stejlt overfor hinanden, og det hele endte med den triste kendsgerning, at Anker Hågensen meldte sig ud af klubben. At 15 års ihærdigt og entusiastisk arbejde skulle slutte på denne triste måde, må betegnes som noget af det mest triste i håndboldafdelingens historie.

Stort stævne

Den 26. august 1956 stod AaB som arrangør af et stort håndboldstævne, og hele referatet fra stævnet gengives her:

"Håndboldstævne med tilslutning af 42 forskellige hold fra hele øen. På banen var opstillet højtaleranlæg, som hele tiden bekendtgjorde de forskellige resultater eller udfyldte pauser med musik. Aarsballes damer I trak et stort læs hjem, for efter at have vundet 3 kampe var pokalen endelig deres. Damer 2. og herrer I var ikke så heldige, og nåede kun at spille en enkelt kamp. Som rosinen i pølseenden var der ølspil og forskellige andre boder. Efter præmieuddelingen var der lejlighed til at få en svingom. Om aftenen mødtes deltagerne på Jomfrubjerget, hvor formanden bød de fremmødte velkommen, og derefter blev der spillet op til dans. Tilslutningen var overvældende, og stemningen udmærket."

Ja, sådan skrev Kaj Mogensen om AaB's første håndboldstævne. Man kan ligesom fornemme mellem linierne, at fællesskabet var noget, man prioriterede meget højt .

Bornholmsmester

Som nævnt i indledningen var damerne AaB's stolthed, som gik fra den ene sejr til den anden, og allerede i 1956 lykkedes det at blive bornholmsmestre ved at vinde Mesterrækken. Mesterskabet var naturligvis en stor triumf for en så lille klub som AaB, og de ellers så gæve håndboldherrer måtte finde sig i at blive sat i baggrunden. Det var kun damerne, det hele drejede sig om. Udover æren gav mesterskabet AaB's håndbolddamer adgang til D.D.S.G.&I.'s Landsmesterskaber, som blev afviklet på Ollerup Højskole. Det at blive belønnet med en rejse, var noget der virkelig skabte forventningens glæde dengang. Og det var med stor spænding, Aarsballedamerne drog over vandet, men samtidig med en del skepsis for, at det rent resultatmæssigt skulle gå galt. Men damerne repræsenterede Bornholm på udmærket vis og opnåede følgende resultater:

Tønder - Aarsballe 4-1 Haderslev Øst - Aarsballe 6-8 Sorø - Aarsballe 10-4

K.F.I.U. - Aarsballe 4-2 Efter fleres meninger var det smukke resultater.

Rejsen til Ollerup kostede klubben nogle penge, og bestyrelsen besluttede derfor, at overskuddet fra to aftener med præmiewhist skulle gå ubeskåret til damernes rejse.

På TV-skærmen

Som de første i AaB's historie var .håndbolddamerne på TV-skærmen! I 1957 blev holdet nemlig udtaget til at deltage i et stævne, som blev afviklet i Helsingør. Under stævnet var TV til stede og optog bl.a. klip fra Aarsballes kamp mod København, som altså senere blev sendt i fjernsynet.

Damehåndboldholdet fra storhedstiden.

Karen Andersen, Inge Hågensen, Beth Pihl, Ingrid Nielsen, Benny Nielsen, Ulla Mogensen, Lis Jensen, Anne-Beth Iversen og Inge Hansen. Kanonskytten Karen Marie Larsen 

Ungdom

I 1957 oprettedes en ungdomsafdeling, og det er i tidens løb blevet til flere mesterskaber i de sekundære rækker. Det er især pigerne, der har, udfoldet sig, men for en kort periode, har der været drengehold med Mogens Jensen som leder. Efter de strålende præstationer gik håndboldspillet langsomt i stå.. Flere af damerne ønskede ikke at spille mere, andre var flyttet, og det endte med, at håndbolden lå stille et enkelt år. I 1960 startede man så på en frisk. Ved denne lejlighed fik Anker Hågensen til fulde demonstreret sin utrættelige indsats, for langsomt fik han arbejdet håndbolden ud af dødvandet. I 1963 havde afdelingen fået så mange kræfter, at den kunne invitere seks klubber til stævne. Stævnet blev en succes, og AaB vandt én af de udsatte pokaler. Ligeledes i 1963 vandt damerne A-rækken og rykkede derved op i Mesterrækken.

Hidtil havde al hårdboldspil foregået på fodboldbanen, hvilket naturligvis kunne skabe visse problemer. Men i 1964 gik et stort ønske i opfyldelse, da man kunne tage en nyanlagt håndholdhane i anvendelse. Banen var placeret tæt op mod fodboldbanen, og arbejdet med rydning og planering var foretaget ved frivillig arbejdskraft. Ved en senere udvidelse af fodboldbanen, blev håndboldbanen igen flyttet.

Sensation

I jubilæumsåret 1977 gav herrerne klubben en flot jubilæumsgave ved at vinde deres række. AaBs herrehold har på det højeste været med i Bornholmsserien, men det mest opsigtsvækkende resultat opnåede holdet nok i 1979, da holdet spillede i Serie 1. Holdet spillede cupkamp imod Viking/Rønnes Danmarksseriehold og vandt sensationelt semifinalen med 16-15 efter at være bagud 5-12. Viking/Rønnes Danmarksseriehold led dermed sit første nederlag på egen bane i mere end to sæsoner. 

Cupfinalen blev dog tabt med 24-18 til NH.

 

Kort Genopstandelse

Håndboldafdelingen lå i en del år i dvale, men i 2005 vågnede afdelingen igen op - nogle fodboldspillere havde fået lyst til at spille håndbold i vintersæsonen.

Thomas Støvring var manden som samlede herreholdet, som sluttede på en 2. plads i Serie 1s - B-slutspil.

AABs kasserer Finn-Erik Pedersen har stået som formand for afdelingen.

I 2006-08 har Steffen Sørensen været holdleder og i 2008 fik afd. endelig en rigtig formand - Steffens daværende kæreste Mette Holm blev valgt på generalforsamlingen 14. febr. 2008. Herreholdet blev nr 2 i Serie 2, men fik pokalen, da ØIF ikke var opryknings berigtiget.

Herrehåndbold blev igen lagt på hylden efter vinteren 2008/9, da der både var leder- og spillermangel.