Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login


AABs 10. Æresmedlem 
                                                                  27. juni 2014
042b

Svend Jensen blev udnævnt til AABs 10. Æresmedlem ved hans 80 års fødselsdag.
Svend har i næsten 15 år været en ihærdig baneforvalter og klubhus reperatør.
Han har brugt mange timer for klubben siden han i 1999 startede med at hjælpe i forbindelsen med AABs nye klubhus.
Fast banestregmaler - og området omkring klubhuset blev flot vedligeholdt.
Alting skulle være pinligt iorden og var der nogen som ikke lagde tingene på sin rette plads, så skulle de nok få besked.
Svend har været med i AAB helt siden sin barndom ved Bolsterbjerg og spillede med på AABs første Bornholmsseriehold i 50erne. Men vi må nok sige at han var bedre uden for banen og har været trofast ved vores loppemarked.
Også hans kone Lis – der var med på AABs damehåndboldhold der blev bornholmsmestre i 50 erne – er fast inventar ved loppemarkedet.
Vi håber de begge vil hjælpe AAB i fremtiden
AABs formand Anker Markussen overrakte hæderen ved Svend fødselsdagsfest på Nyker Forsamlingshus fredag 27. juni.AABs Æresmedlemmer:

Helge Sode

Udnævnt:13-11-71

Formand i mange år - Markant 
skikkelse i Bhs. fodboldverden

 

Gunnar "Mik" Jørgensen

Udnævnt:18-6-77
ved AABs 50 års
jubilæum

Formand-kasserer-banebestyrer og loppeindsamler

 

Ruth Jørgensen

Udnævnt:23-1-94
på 65 års dag

Trøjevasker fra 1947 – stop 23.04.2011 efter 63 år - gift m/"Mik"

 

Carlo Iversen

Udnævnt:26-11-96 på 70 års dag
død 1-2-09

Baneforvalter-Loppeindsamler-Teltopsætter og
holdleder

 

Ove Markussen

Udnævnt:30-11-97
på 5o års dag

Formand-kasserer-
Sponsor kontaktmand

 

Alf Jørgensen

Udnævnt:8-6-01
på 50 års dag

Fodboldformand-kasserer-Redaktør 
af klubblad-hjemmeside-Scrapbog

 

Anker Markussen

Udnævnt:7-9-02
ved jubilæumsfest

Formand-ungdomstræner-klubhusbygger

 

Finn-Erik Pedersen

Udnævnt:25-3-05
ved 50 års dag

Kasserer fra 1977- medarrangør af Loppemarked og Firmacup-klubhusbygger

 

Lene Markussen

Udnævnt:24-3-07
ved 60 års dag 19/3

Badminton- og motionsleder -  medhjælper Loppemarked og Firmacup og alle fester.
Rengøring af klubhus pt ca 25 år

 

Svend Jensen

Udnævnt: 27-6-14. Dagen før 80 år

Banepasser og klubhus vedligeholder i ca 14 år