Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

MIKs erindringer

Desværre findes ingen protokoller fra AABs første 15 år, men ved 50 års jubilæet i 1977 lavede Erik Sjøberg, redaktør i AAB Sportsnyt, et interview med æresmedlem Gunnar Jørgensen (MIK) – tidligere formand, kasserer, baneforvalter, loppeindsamler, som kunne fortælle lidt om disse år. MIK var med fra starten (som 9 årig) og døde som 77 årig 23. nov 1995 – nøjagtig på dato 50 år efter han blev formand for AAB første gang: 

   

Hvordan opstod egentlig tanken om at danne Aarsballe Boldklub?

-Joh, der knytter sig en særlig historie til starten. Det var sådan, at Holger Jørgensen og Peder Jensen gik og arbejdede på et loft, som håndværkere, og i frokostpausen efter at de havde fortæret deres klemmer, så sparker Peder pludselig til en sømpakke, der ligger på gulvet. Holger udbryder straks: »Ja, Peder, skal vi ikke prøve at starte en boldklub her i Aarsballe?« Det var en glimrende idé, men der var jo bare det problem, at for at kunne spille fodbold, behøvede man to ting, en fodbold og en bane at spille på. Penge til en fodbold fik de skaffet til veje ved en indsamling, hvor alle, som var interesseret i at spille, gav 1 kr. hver. Banen skaffede Peder Jensen ved at låne en græsmark af sin far, nemlig ved krudtmagasinet, der hvor den store bunkers ligger  idag. 

Hvem spillede Aarsballe sin første kamp imod?

- Det var mod Tejn. Tilslutningen var så enorm, at vi den første søndag, hvor der var aftalt kamp, kunne stille med to hold. Der var mange, som overværede kampene. 

Vandt Aarsballe sin første kamp? 

- Hvordan 2. holdet klarede sig, husker jeg ikke, men 1. holdet spillede i alt fald 2-2.

 Hvor længe spillede man på den første bane? 

- Det gjorde man kun en kort periode, så flyttede man over vejen til det sted, hvor Krogh Hansen i dag har jord. I øvrigt gik klubben i stå i 1930, fordi medlemmerne ikke indbetalte deres kontingent, så man kunne betale ejeren af banen, Estrup Nielsen, lejen. Det gik endda så vidt, at klubben blev sagsøgt af Estrup Nielsen.   

Hvor lange lå klubben stille? 

- Allerede i 1932 startede man påny, og i 1933 stillede klubben med sit første juniorhold.   

AaB vandt en række i' 30'erne, hvem spillede på holdet dengang? - 

- Det var Villy Hjorth, Edvard Rønne, Vilmer Kuhre, Peder Jensen, Helge Hjorth, Svend Madsen, Aksel Espersen, Johsva Knudsen, Carl Anker Larsen, ? Marker og Emil Kofoed.   

Havde AaB dengang spillere på unionshold? 

- Sidst l 30'erne spillede sergent Holmquist på B.B.U.'s hold. Ejner Kjøller var ligeledes på unionsholdet, men det var som B1o spiller. Det hændte i øvrigt flere gange, at Ejner Kjøller om formiddagen spillede for B1o, for så om eftermiddagen at stille op for AaB. Villy Hjorth var også en god spiller og var flere gange på Provinsens hold. 

Var klubdragten også dengang grøn og  hvid? 

- Nej, vi spillede i lillablå bluser med to hvide skråstriber. Det første sæt grøn og hvidstribede trøjer fik vi foræret af Brugsen.   

Er der en kamp, du husker særlig godt? 

- joh, jeg husker tydeligt en kamp mod Klemensker, som endte i den helt store skandale. Dommeren kunne ikke styre gemytterne, og efter kampen rev Villy Hjorth dommerregningen i flere stykker. Klemenskerspillerne var heller ikke populære, idet flere af dem blev bombarderet med kartofler af tilskuerne, under kampen brækkede en Klemenskerspiller benet, joh, det kunne gå hedt for sig. 

Betalte tilskuerne entré? 

- Der var ingen tvang, men vi plejede at gå rundt med hatten, og så gav de fleste en lille skilling. 

Hvordan med omklædning, havde I et lille skur? 

- Nej, omklædningen foregik altid under åben himmel, som regel klædte vi om på grøftekanten.