Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

dirigentklokke2

Generalforsamling AAB

Torsdag 13. Februar 2020 kl. 19.15
Dagsorden

1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

2. a. Formandens beretning: Finn-Erik Pedersen aflagde beretning i mangel på formand
b. Fodboldudvalgets beretning: Alf Jørgensen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode
d. Funktionel Træning beretning: Lise Bærentzen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: overskud på ca kr 32.000.
Generalforsamling gav tilslutning til at bestyrelsen må øge investeringen op til
kr 300.000 i aktier eller investeringsfonde, med henblik på at opnå udbytte
4. Behandling af indkomne forslag (Ingen)

5. a. Valg af formand: åben – ingen evner
b. Valg af bestyrelsesmedlem: på valg Jan Ingvorsen – Genvalgt og uden for tur
afgår Kenneth Knudsen – nyvalg af Thomas Nyboe
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: på valg Thomas Nyboe – nyvalg af Sven Kofoed
d. Valg af revisor: på valg Dan Andersen - genvalg
e. Valg af revisorsuppleant: på valg Torben Munch - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Alf Jørgensen - genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg:
Kenneth Knudsen, André Berlin og Rune Radil, Rasmus Gormsbøl - genvalg af alle
c. Valg af formand for badminton: Jørgen Sode - genvalg
d. Oprettelse af udvalg for Funktionel træning: Lise Bærentzen nyvalgt

7. Valg af redaktør: Alf Jørgensen, Kenneth Knudsen og André Berlin - genvalg

8. Fastsættelse af kontingent: uændret

9. Eventuelt:
Laila ønskede Finn-Erik tillykke med titlen ”Årets Leder” i AAB
Tak for mad til Alf og Lone
Finn-Erik påmindede om forårsrengøring af klubhuset lørdag 14. marts kl 9-12, med efterfølgende frokost – husk tilmelding.
Finn-Erik sagde tak til Kenneth – som ikke var tilstede – for over 20 års lederarbejde i AAB.

!5 deltagere – heraf var 13 med til fællesspisning – Flæskesteg, som Alf og Lone havde lavet


ref. Alf Jørgensen

 1. Generalforsamling - AAB Støttan

  Torsdag 13. Februar 2020 kl. 19.00

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

  2. Formandens beretning: Preben Jørgensen

  3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik

  4. Behandling af indkomne forslag: ingen

  5. a. Valg af formand. Preben Jørgensen - genvalg
  b. Valg af bestyrelsesmedlem: Laila Kofoed - genvalg
  c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Jane Kofoed på valg - nyvalg af Kim Jørgensen

  6. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer:
  forslag uændret kr 40 pr husstand

  7. Eventuelt:


  14 deltagere